მოსახლეობის ნეგატიური ზრდა

მოსახლეობის ნეგატიური ზრდა

2006 წლის მოსახლეობის ცნობის ბიუროს მონაცემებმა აჩვენა, რომ მსოფლიოში 20 ქვეყანა არსებობდა, რომლებიც ნეგატიური ან ნულოვანი ბუნებრივი მოსახლეობის ზრდა იყო მოსალოდნელი 2006 და 2050 წლებში.

რას ნიშნავს ნეგატიური ბუნებრივი მოსახლეობის ზრდა?

მოსახლეობის ნეგატიური ან ნულოვანი ბუნებრივი ზრდა ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებში უფრო მეტი სიკვდილიანობაა, ვიდრე შობადობა, ან სიკვდილიანობის და დაბადების თანაბარი რაოდენობა; ეს მაჩვენებელი არ შეიცავს ემიგრაციის ან ემიგრაციის ეფექტებს. ემიგრაციასთან დაკავშირებული ემიგრაციის ჩათვლით, 20 ქვეყნიდან მხოლოდ ერთი (ავსტრია) უნდა გაიზარდოს 2006-დან 2050 წლამდე, თუმცა ემიგრაციის ჩქარმა შუა აღმოსავლეთის ომებიდან (განსაკუთრებით სირიის სამოქალაქო ომი) და აფრიკაში 2010 წლის შუა რიცხვებში შეიძლება გადასინჯულიყო. ეს მოლოდინი.

ყველაზე მაღალი კლება

ქვეყანა, სადაც ბუნებრივად შობადობის ყველაზე მაღალი ვარდნა იყო, უკრაინა იყო, ყოველწლიურად ბუნებრივი კლება 0.8 პროცენტით შემცირდა. სავარაუდოდ, უკრაინამ დაკარგა თავისი მოსახლეობის 28 პროცენტი 2006-დან 2050 წლამდე (46,8 მილიონიდან 33.4 მილიონამდე 2050 წელს).

რუსეთი და ბელორუსია ჩამორჩნენ 0,6 პროცენტით ბუნებრივ დაქვეითებას, ხოლო რუსეთი სავარაუდოდ დაკარგავს მოსახლეობის 22 პროცენტს 2050 წლისთვის, რაც 30 მილიონზე მეტი ადამიანის დაკარგვა იქნება (2006 წლის 142.3 მილიონიდან 2006 წელს 110.3 მილიონამდე 2050 წელს) .

ამ სიაში იაპონია ერთადერთი არაევროპული ქვეყანა იყო, თუმცა ჩინეთი მას შეუერთდა მას შემდეგ, რაც სიაში გამოვიდა და 2010 წლის შუა რიცხვებში უფრო დაბალია, ვიდრე ჩანაცვლებითი შობადობა. იაპონიას აქვს 0 პროცენტით ბუნებრივი ზრდის ტემპი და მოსალოდნელი იყო, რომ დაკარგავს მოსახლეობის 21 პროცენტს 2006-დან 2050 წლამდე (შემცირდება 127,8 მილიონიდან 100,6 მილიონამდე 2050 წელს).

ნეგატიური ბუნებრივი მატების მქონე ქვეყნების სია

ქვემოთ მოცემულია იმ ქვეყნების სია, რომელთა მოსალოდნელიც იყო ნეგატიური ბუნებრივი მატება ან მოსახლეობის ნულოვანი მატება 2006 – დან 2050 წლამდე.

უკრაინა: ყოველწლიურად 0,8% ბუნებრივი ვარდნა; მთლიანი მოსახლეობის 28% 2050 წლისთვის მცირდება
რუსეთი: -0.6%; -22%
ბელორუსია: -0.6%; -12%
ბულგარეთი: -0.5%; -34%
ლატვია: -0.5%; -23%
ლიტვა: -0.4%; -15%
უნგრეთი: -0.3%; -11%
რუმინეთი: -0.2%; -29%
ესტონეთი: -0.2%; -23%
მოლდოვა: -0.2%; -21%
ხორვატია: -0.2%; -14%
გერმანია: -0.2%; -9%
ჩეხეთის რესპუბლიკა: -0.1%; -8%
იაპონია: 0%; -21%
პოლონეთი: 0%; -17%
სლოვაკეთი: 0%; -12%
ავსტრია: 0%; 8% –იანი ზრდა
იტალია: 0%; -5%
სლოვენია: 0%; -5%
საბერძნეთი: 0%; -4%

2017 წელს მოსახლეობის ცნობის ბიურომ გამოაქვეყნა ფაქტის ფურცელი, რომელიც აჩვენებს, რომ იმ ხუთეულ ქვეყანას შორის, რომლებიც სავარაუდოდ, სანამ 2050 წლამდე დაკარგავდნენ მოსახლეობას, იყო:
ჩინეთი: -44.3%
იაპონია: -24.8%
უკრაინა: -8.8%
პოლონეთი: -5.8%
რუმინეთი: -5.7%
ტაილანდი: -3.5%
იტალია: -3%
სამხრეთ კორეა: -2.2%