ცხიმის განმარტება - ქიმიის ტერმინოლოგია

ცხიმის განმარტება - ქიმიის ტერმინოლოგია

ცხიმის განმარტება: ნაერთები, რომლებიც ზოგადად ხსნადი ორგანულ გამხსნელებშია და მეტწილად წყალში ხსნადი. ცხიმები არის გლიცეროლის და ცხიმოვანი მჟავების ტესტერები. ცხიმები შეიძლება იყოს მყარი ან თხევადი, თუმცა ზოგჯერ ტერმინი დაცულია მყარი ნაერთებისთვის.

მაგალითები: კარაქი, ნაღები, ლარდა, მცენარეული ზეთი

დაბრუნდი ქიმიის ტერმინების ინდექსში