რა განსხვავებაა ატომსა და იონს შორის?

რა განსხვავებაა ატომსა და იონს შორის?

ატომები მატერიის უმცირესი ერთეულია, რომელიც ქიმიურად ვერ იშლება. მოლეკულები არის ორი ან მეტი ატომის ჯგუფები, რომლებიც ქიმიურად არის შეკრული. იონები არის ატომები ან მოლეკულები, რომლებმაც მოიპოვეს ან დაკარგეს ერთი ან რამდენიმე მათი ვალენტური ელექტრონი და შესაბამისად აქვთ წმინდა დადებითი ან უარყოფითი მუხტი.

ატომი შეიძლება იყოს იონი, მაგრამ ყველა იონი არ არის ატომები. ატომსა და იონს შორის არსებობს მკაფიო განსხვავებები.

რა არის ატომ?

ატომი არის ელემენტის ყველაზე პატარა შესაძლო ერთეული. ატომები მატერიის ძირითადი სამშენებლო ბლოკიდაა მიჩნეული, რადგან მათი ქიმიური პროცესით ისინი მცირე ზომის ნაწილაკებად დაყოფა შეუძლებელია. ატომები მატერიის ძირითადი სამშენებლო ბლოკიდაა მიჩნეული, რადგან მათი ქიმიური პროცესით ისინი მცირე ზომის ნაწილაკებად დაყოფა შეუძლებელია.

ატომი შედგება სამი სახის სუბატომიური ნაწილაკებისაგან: ნეიტრონები, პროტონები და ელექტრონები. ნეიტრონები და პროტონები ორივე განლაგებულია ატომის ბირთვში; ნეიტრონები ნეიტრალურად დატვირთული ნაწილაკებია, პროტონები კი დადებითად დამუხტული ნაწილაკებია. ელექტრონები უარყოფითად დატვირთული ნაწილაკებია, რომლებიც ორბიტის ბირთვს ირბიან. მათი მოწყობა და გადაადგილება არის ელემენტის მრავალი ქიმიური თვისების საფუძველი.

ატომის თითოეულ ტიპს ენიჭება ატომური ნომერი, რომელიც მოგვითხრობს ატომში პროტონების რაოდენობაზე. ჩვეულებრივ, ატომს აქვს იგივე რაოდენობის დადებითი ნაწილაკები (პროტონები) და უარყოფითი ნაწილაკები (ელექტრონები). ასე რომ, პროტონების რაოდენობა იდენტურია ელექტრონების რიცხვთან, და ორივე იდენტურია ატომური რიცხვისათვის.

რა არის იონი?

იონები არის ატომები, რომლებსაც აქვთ დამატებითი ელექტრონები ან დაკარგული ელექტრონები. როდესაც ატომის უკიდურესი ორბიტა იძენს ან კარგავს ელექტრონებს (ასევე ცნობილია როგორც ვალენტურობის ელექტრონები), ატომს ქმნის იონი. უფრო მეტი პროტონის მქონე იონი, ვიდრე ელექტრონები, ახდენს წმინდა დადებით მუხტს და ეწოდება კატიონს. უფრო მეტი ელექტრონის მქონე იონი, ვიდრე პროტონები ახდენს ნეგატიურ მუხტს და ეწოდება ანიონს. ნეიტრონების რაოდენობა არ შედის მას შემდეგ, რაც ისინი ელექტრონულად ნეიტრალურია. ნეიტრონების რაოდენობის შეცვლას განსაზღვრავს იზოტოპი.

იონები ხშირად ბუნებაში იქმნება, როდესაც სტატიკური ელექტროენერგია ელექტრონებს ატომებისგან იშორებს. როდესაც ელექტრონულ შოკს განიცდიდით დოქტორნთან შეხების შემდეგ, გაათავისუფლეთ ელექტრონების ნაკადი, ამით იონებს ქმნით.

რა არის იონების თვისებები?

გარდა იმისა, რომ დადებითად ან უარყოფითად დატვირთულია, იონებს შეუძლიათ სწრაფად შეაერთონ იონები საპირისპირო მუხტით. ზოგიერთ საერთო ნაერთს თითქმის მთლიანად ქმნიან ქიმიურად მიბმული იონები. მაგალითად, მარილი შედგება ქლორიდის ანიონებისა და ნატრიუმის კატიონების განმეორებითი სერიისგან.

მნიშვნელოვანი იონების სხვა მაგალითებში შედის ელექტროლიტები, როგორიცაა ქლორიდი, კალიუმი, მაგნიუმი და კალციუმის იონები, რომლებიც ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია. სპორტულ სასმელებში ელექტროლიტები ხელს უწყობენ სხეულის ატენიანებას. კალიუმის იონები ხელს უწყობს გულის და კუნთების ფუნქციების რეგულირებას. კალციუმი უმნიშვნელოვანესია ძვლების ზრდისა და შეკეთებისთვის, ასევე ის როლს ასრულებს ნერვული იმპულსების და სისხლის შედედების მხარდასაჭერად.