ოქსიდის განმარტება

ოქსიდის განმარტება

განმარტება: ოქსიდი არის ჟანგბადის იონი, რომელსაც აქვს ჟანგვის მდგომარეობა, ტოლია -2.

მაგალითები: Rust არის რკინის ოქსიდი.